Grzegorz Zięba

TECHNIKA UWALNIANIA

SIŁA I MOC W NASZYM ŻYCIU

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA TECHNIKI UWALNIANIA zachodzą na czterech poziomach:

POZIOM FIZYCZNY

Usunięcie negatywnych emocji wpływa korzystnie na stan zdrowia. Zmniejsza nadmierną stymulację autonomicznego układu nerwowego i odblokowuje akupunkturowy system energetyczny. Zmniejsza się ilość zaburzeń fizycznych i psychosomatycznych, które często same znikają. Cofają się procesy patologiczne, a ciało zaczyna optymalnie funkcjonować.

POZIOM ŚWIADOMOŚCI

Odpuszczenie, uwolnienie negatywnych emocji sprawia, że doświadcza się stale rosnącego szczęścia, zadowolenia, spokoju i radości. Nauki, które do tej pory mogły nie być jasne, zaczynają być zrozumiałe, bliskie, budujące, ciekawe i uświadomione. Uwalnianie jest najskuteczniejszą techniką realizacji i osiągania celów. Doświadczając w życiu postępującego zanikania negatywności, obserwujemy z przyjemnością, jak w ich miejsce pojawiają się pozytywne uczucia i doświadczenia dra Davida R. Hawkinsa.

RELACJE MIĘDZYLUDZKIE

Uwolnienie negatywnych uczuć sprawi podniesienie się poziomu pozytywnych uczuć, a to bezpośrednio przełoży się poprawę relacji z innymi ludźmi, co bezpośrednio wynika ze zmiany stosunku, relacji względem siebie samego. Zaczynamy przede wszystkim działać i podejmować decyzje intuicyjnie, a nie intelektualnie.

POZIOM BEHAWIORALNY

Zmniejsza się niepokój i negatywne emocje, zatem znika potrzeba, by od nich uciekać sięgając po narkotyki, alkohol, rozrywkę i nadmiernie długi sen. Jednocześnie zwiększa się witalność, wzrasta poziom energii, uważność, dobrostan, wydajność i bezwysiłkowe funkcjonowanie we wszystkich obszarach życia

Zobacz program szkoleń