Grzegorz Zięba – kim jestem

Od wielu lat prowadzę programy mentoringowe i szkolenia motywacyjne dla międzynarodowych korporacji, średnich i małych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Program każdego szkolenia tworzę razem z klientem — wspólnie określamy cele i dobieramy najskuteczniejsze do ich osiągnięcia narzędzia.

Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętą komunikacją, wystąpieniami publicznymi, kontaktami międzyludzkimi w oparciu o metodologię prof. Clare W. Gravesa i dra Davida R. Hawkinsa. Przeprowadzam przez cały proces zmiany. Pomagam podnosić kompetencje, wytyczać i realizować cele w życiu osobistym i zawodowym.

Certyfikowany neurolingwista (Instytut NLP Andrzeja Batki), Master Time Line Therapy i Master Coach NLP (Coaching Division of the American Board of NLP). W działaniach coachingowych, terapeutycznych i szkoleniowych wykorzystuję wybrane narzędzia z zakresu Techniki Uwalniania, NLP, Time Line Therapy i Storytellingu.

Nie proponuję szkolenia ani współpracy z kolejnym wyzwolonym coachem budującym swoją ważność. Proponuję konkretny, spersonalizowany proces, który wzmacnia wartości umożliwiające przemianę.